Van harte welkom bij Elgersma Logistiek BV

Nederland koploper in Europees transport

 

Europees transport

Europees transport

Nederland voert het EU-scorebord aan en haalt hoge scores in 16 categorieën, gevolgd door Zweden, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.  De Nederlandse transportinfrastructuur wordt hoog gewaardeerd, vooral waar het gaat om haven en luchthaven. Nederland staat tweede waar het om de inzet van voertuigen op alternatieve brandstoffen.

Het scorebord is te bekijken per land of voor een van deze thema’s:

  • interne markt: indicatoren voor de openstelling van de spoormarkt, lopende rechtszaken over inbreuken op de EU-wetgeving en de omzetting van Europese richtlijnen in nationaal recht;
  • investeringen en infrastructuur: de kwaliteit van de infrastructuur voor de verschillende vervoerswijzen en de afwerking van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T);
  • energie-unie en innovatie: het aandeel van hernieuwbare energie in de brandstofmix, nieuwe wagens op alternatieve brandstoffen en de tijd die bestuurders in de file doorbrengen;

De Commissie wil de lidstaten met de indicatoren helpen bij het verbeteren van hun vervoerssysteem. Een duurzamer en efficiënter Europees vervoer draagt bij tot de energie-unie en een toekomstgericht klimaatbeleid en tot de verdieping van de interne markt, twee prioriteiten van de Europese Commissie.

bron: ttm.nl